Típ hút lớn (dùng cho vòi hút shisha lớn)

60,000 

Danh mục: