.post-image img{display:none;}

Bạn tò mò về Limoncello? Xem bài đánh giá trên YouTube của BOZ.